BetterCareer
Za delodajalce
Loading...
Prijava
Logo podjetja Datalab

Datalab

4.2
povprečna ocena
6 ocen
Dodaj oceno za razgovor
Pozitivna
100%
1 uporabnik
Nevtralna
0%
0 uporabnikov
Negativna
0%
0 uporabnikov
Izkušnja na razgovoru
2
tedna
Trajanje postopka razgovora
Enostavno
0%
0 uporabnikov
Srednje
100%
1 uporabnik
Težko
0%
0 uporabnikov
Težavnost razgovora

Število razgovorov: 1

19. 01. 2023

Implementator

Razgovor iz leta 2020
Pozitivna izkušnja
Srednji razgovor
Sprejel/a ponudbo

Razgovor s HR službo

Preko Skype

Tehnični razgovor

V živo na sedežu podjetja, iskren in direkten razgovor

BetterCareer
Druži se z nami

BetterCareer.si je platforma, ki vsebuje največjo bazo IT zaposlitev in informacij o delu v IT podjetjih v Sloveniji.

© 2024 Better Career Ltd. Vse pravice pridržane.

Logos provided by Clearbit