BetterCareer
Za delodajalce
Loading...
Prijava
Logo podjetja RCL Int

RCL Int

1.2
povprečna ocena
3 ocene
Dodaj oceno za razgovor
Pozitivna
0%
0 uporabnikov
Nevtralna
0%
0 uporabnikov
Negativna
100%
1 uporabnik
Izkušnja na razgovoru
1
teden
Trajanje postopka razgovora
Enostavno
0%
0 uporabnikov
Srednje
100%
1 uporabnik
Težko
0%
0 uporabnikov
Težavnost razgovora

Število razgovorov: 1

30. 05. 2024

Support

Razgovor iz leta 2020
Negativna izkušnja
Srednji razgovor
Zavrnil/a ponudbo

Razgovor s HR službo

HR službe ni, je vodja oddelka, glede plače, dopustov, začel takoj z grožnjami kaj se zgodi če nisem dosegljiv med dežurstvom, da nadure niso plačane, se pa pričakujejo. Res ne vem kako lahko s takim odnosom koga dobijo.

Tehnični razgovor

Vprašanja o PL-SQL kverijih, razgovor je bil celo v srbo-hrvaščini ker so s tam uvozili developerje.

BetterCareer
Druži se z nami

BetterCareer.si je platforma, ki vsebuje največjo bazo IT zaposlitev in informacij o delu v IT podjetjih v Sloveniji.

© 2024 Better Career Ltd. Vse pravice pridržane.

Logos provided by Clearbit